Loading...
Maandag 21 september 2020

Derde informatiebijeenkomst

De nieuwbouwplannen voor de Bellevue-locatie bevinden zich in de schetsontwerpfase. Op maandag 21 september (19.00-20.00 uur) vond hierover de derde online informatiebijeenkomst plaats.

TERUGKIJKEN

Nieuwbouw Bellevue-locatie

De omgeving rond station Den Haag Centraal gaat er de komende jaren anders uitzien. Het wordt een levendiger en prettiger gebied met duurzame gebouwen waarin gewoond en gewerkt kan worden. De eigenaren van de kantoorgebouwen gelegen tussen de Rijnstraat, Koningin Julianaplein 2, Bezuidenhoutseweg 1, 5, 11, 27-29 en Oranjebuitensingel 6, hebben het initiatief genomen om de zogenaamde Bellevue-locatie naast het station te ontwikkelen tot een aantrekkelijk en duurzaam woon- en werkgebied.


Het plan betreft nieuwbouw met een gemengd programma met kantoren, voorzieningen in de plint en groene recreatieplekken geïntegreerd in het gebouw. In twee torens komen (huur)woningen voor een brede stedelijke doelgroep (jong en oud) die graag willen wonen in een dynamische en inspirerende omgeving, te midden van de binnenstad,  groen, openbaar vervoer en goede voorzieningen. Opvallend onderdeel van de plannen is het semipublieke atrium in de kern van het project van waaruit nieuwe verbindingen met het station en het centrum ontstaan en waar een hoge kwaliteit voorzieningen voor bewoners, kantoorgebruikers en de omgeving wordt aangeboden. Het atrium wordt een aangename plek om te verblijven met veel aandacht voor groen en een gezonde en schone omgeving. De groene binnentuin die aansluit op de tuin van de Hoftoren wordt een aanwinst voor de stad.

Ambities gemeente Den Haag

In december 2018 heeft het College van Burgemeester en Wethouders haar goedkeuring gegeven op de gebiedsagenda ‘Policy Campus Centraal’ waarin de Bellevue-locatie is aangewezen voor herontwikkeling. PATRIZIA (belegger en ontwikkelaar) heeft in samenspraak met de gezamenlijke eigenaren van de Bellevue-locatie (StaedionDowntown Developers en PATRIZIA) het initiatief genomen voor de integrale herontwikkeling en in nauw overleg met de gemeente Den Haag onderzoek verricht naar de mogelijkheden. Hierbij is rekening gehouden met de Haagse Mobiliteitsagenda, de Woonagenda en de nota Haagse Hoogbouw ‘Eyeline & Skyline’. De gebiedsagenda biedt rond het Centraal Station kansen voor verdichten. De integrale ontwikkeling van de Bellevue- locatie sluit goed aan bij de behoefte van de gemeente Den Haag om nieuwe woningen te realiseren voor de snelgroeiende stadsbevolking en om de economische ontwikkeling van het Central Innovation District (CID) een verdere impuls te geven. De Bellevue-locatie wordt een beeldbepalende hoogbouwlocatie en vormt straks ook een logische verbinding tussen de moderne en de historische binnenstad, tussen station Den Haag Centraal en het kernwinkel- en uitgaansgebied. Op de Bellevue-locatie komt nieuwbouw met een gemengd programma met kantoren, voorzieningen en  ontmoetingsplekken in de stedelijke laag. Groene daken en gevels worden geïntegreerd in het gebouw. De positie vanuit belangrijke zichtlijnen in de stad, de schaduwval op de omgeving en de windsituatie na realisatie worden al nadrukkelijk in de planvorming meegenomen.

Participatietraject

In gesprek met de buurt

De gezamenlijke eigenaren van de Bellevue-locatie nodigen iedereen die in omgeving woont, werkt of een belang heeft om mee te denken over de plannen. De plannen bevinden zich in de schetsontwerpfase en zijn ontwikkeld in nauw overleg met de gemeente Den Haag, met oog voor de omgeving, de complexiteit van het gebied en de vele belangen. In september zijn er drie online bijeenkomsten waar u uw inzichten en ideeën kenbaar kunt maken. In verband met de coronamaatregelen zijn dit digitale bijeenkomsten.

Het participatietraject start met een informatiebijeenkomst op dinsdag 1 september. De avond staat in het teken van de toekomstplannen voor de Bellevue-locatie. De gemeente Den Haag en de architect vertellen deze avond hoe de nieuwbouwplannen bijdragen aan de ambities van de stad en hoe deze passen in de gebiedsagenda ‘Policy Campus Centraal’.

Online informatiebijeenkomsten in september: Meld u hier aan!

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met een link naar de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u online vragen stellen. Op vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, krijgt u later antwoord via e-mail. Heeft u na afloop nog vragen of opmerkingen, maakt u dan gebruik van ons contactformulier. Wij doen ons best om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Bijeenkomsten zijn live te volgen en later ook via deze website terug te kijken.

Daarnaast horen wij ook graag uw mening over een aantal onderwerpen. De enquête is voor ons een belangrijk onderdeel van de participatie. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u deze via de onderstaande button wilt invullen.

Bijeenkomsten

Nieuwbouw Bellevue-locatie

Nieuws

Den Haag, 1 september 2020 – Het stationsgebied rond Den Haag Centraal is één van de plekken waar de stad de komende jaren woningen en werkplekken wil realiseren voor de snelgroeiende stadsbevolking. De Bellevue-locatie (het gebied tussen de Rijnstraat, Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg en de Oranjebuitensingel, naast de Hoftoren) verandert in een modern en levendig deel van de binnenstad.
+ Lees meer

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom dit project en/of wilt u op de hoogte gehouden worden, vul dan het contactformulier in.

De gemeente stelt op dit moment in overleg met de eigenaren van de percelen in het gebied een Planuitwerkingskader (PUK) op. Daarin worden de uitgangspunten en ruimtelijke voorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling zijn vastgelegd en worden de kaders voor participatie en communicatie bepaald. Voordat het PUK wordt vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad wordt geïnformeerd, informeren wij u als omgeving graag en betrekken wij u bij de nieuwbouwplannen.

Het participatietraject met bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving bestaat uit drie bijeenkomsten in september en een online enquête. De eerste bijeenkomst is op 1 september.

De verslagen van de informatiebijeenkomsten, de vragen en de antwoorden daarop en de uitkomsten van de online enquête worden gevoegd bij het PUK dat later dit jaar door het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag wordt vastgesteld. De Gemeenteraad wordt over het PUK geïnformeerd.

Na dit besluit wordt het ontwerp verder uitgewerkt en komen de uitkomsten van het participatieproces aan bod in het definitief stedenbouwkundig ontwerp en wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Bij de verdere ontwikkeling van de plannen worden bewoners en belanghebbenden actief betrokken.

FAQ

U kunt zich hier inschrijven voor de informatiebijeenkomsten rondom het project. Vervolgens ontvangt u een bevestiging per mail.

Voor de bijeenkomst ontvangt u reminders met daarin de link om de bijeenkomst live te volgen.

De uitzendingen zijn achteraf terug te kijken via deze website.

Tijdens de bijeenkomsten heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Enkele vragen worden direct live in de studio beantwoordt. Op andere vragen ontvangt u later antwoord per mail. Mocht u na de bijeenkomst nog vragen hebben, kunt u deze altijd stellen via het contactformulier op deze website.