Loading...

Den Haag, 1 september 2020 – Het stationsgebied rond Den Haag Centraal is één van de plekken waar de stad de komende jaren woningen en werkplekken wil realiseren voor de snelgroeiende stadsbevolking. De Bellevue-locatie (het gebied tussen de Rijnstraat, Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg en de Oranjebuitensingel, naast de Hoftoren) verandert in een modern en levendig deel van de binnenstad. Het plan omvat een gemengd programma met voorzieningen, 1.200 appartementen en 28.000 m2 kantoorruimte. Een belangrijk deel van de woningen is bestemd voor sociale en betaalbare huur. Op de begane grond van de twee torens zijn een fitness, een kinderopvang, een fietsenmaker en ontmoetingsplekken voor bewoners, gebruikers en omwonenden voorzien. De plannen zijn vanavond toegelicht tijdens een online informatiebijeenkomst. De bouw van de Bellevue-locatie start in 2023.

De integrale ontwikkeling van de Bellevue-locatie sluit goed aan bij de behoefte van de gemeente Den Haag om nieuwe woningen te realiseren voor de snelgroeiende stadsbevolking en om de economische ontwikkeling van het Central Innovation District (CID) een verdere impuls te geven. De Bellevue-locatie wordt een beeldbepalende hoogbouwlocatie en vormt straks ook een logische verbinding tussen de moderne en de historische binnenstad, tussen station Den Haag Centraal en het kernwinkel- en uitgaansgebied. Op de Bellevue-locatie komt nieuwbouw met een gemengd programma met kantoren, voorzieningen en  ontmoetingsplekken in de stedelijke laag. Groene daken en gevels worden geïntegreerd in het gebouw. Er komen twee torens van circa 180 meter met (huur)woningen voor een brede stedelijke doelgroep (jong en oud) die graag wil wonen in een dynamische en inspirerende omgeving, te midden van de binnenstad met haar voorzieningen, het groen van de Koekamp en nabij het openbaar vervoer.

Atrium: een nieuwe ontmoetingsplek in het centrum

Opvallend onderdeel van de plannen is het semipublieke atrium in de kern van het project van waaruit nieuwe verbindingen met het station en het centrum ontstaan en waar een hoge kwaliteit voorzieningen voor bewoners, kantoorgebruikers en de omgeving wordt aangeboden. Het atrium wordt een aangename plek om te verblijven met veel aandacht voor groen en een gezonde en schone omgeving. De groene binnentuin die aansluit op de tuin van de Hoftoren wordt een aanwinst voor de stad. De monumentale gevel van het pand aan de Bezuidenhoutseweg 3 wordt in de nieuwbouw opgenomen.

Plezierig wonen voor iedereen

De appartementen volgens het ‘urban living concept’ (een mix van studio’s, lofts, 1, 2 en 3 kamer appartementen) zijn voor iedereen die zich aangetrokken voelt tot een stedelijke leefstijl. Het plan omvat ook sociale huurwoningen en betaalbare huur. Daarmee wordt het ook bereikbaar voor hen die nu maar moeilijk een woning vinden in de stad, zoals werknemers in de zorg, het onderwijs, bij de politie en andere middeninkomens. De Haagse woningcorporatie Staedion is als een van de eigenaren in het gebied betrokken bij de planontwikkeling en ziet het als een kans om duurzame, sociale huurwoningen te kunnen exploiteren in deze mooie ontwikkeling. De diversiteit maakt de woningen aantrekkelijk voor onder andere starters (young professionals) en mensen die de 55 gepasseerd zijn en die – als de kinderen uit huis zijn – op zoek gaan naar een nieuwe aantrekkelijke binnenstedelijke woonomgeving. Maar ook ouderen die graag actief zijn en cultureel en sociaal contact belangrijk vinden, kunnen er een plek vinden. Speciaal voor gezinnen die in de stad willen wonen, zijn er grotere appartementen beschikbaar. Het urban living concept sluit aan op de wensen van de doelgroepen in een dynamische stedelijke omgeving met services, zoals een fitness, recreatie- en vergaderruimtes, kinderopvang, werk-en-kunst ateliers, moderne postdiensten, een koffiebar, duurzame en digitale mobiliteitshub en een fietsenmaker.

Verschillende kantoorconcepten

Op de locatie is ook moderne en kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte voorzien, geschikt voor grote corporate bedrijven, maar ook met veel ruimte voor creativiteit en mogelijkheden voor bewoners van de woontorens. Diverse hybride kantoorconcepten passen bij deze locatie zoals populaire co-working spaces voor ZZP’ers/freelancers die geen eigen kantoorruimte zoeken en af en toe wel willen sparren met vakgenoten.

Duurzame en smart mobiliteit en efficiënte logistiek

Parkeren wordt ondergronds opgelost. Naast een traditionele parkeergarage komt er een mobiliteitshub waar bewoners, kantoorgebruikers en bezoekers terecht kunnen voor hun mobiliteitswensen. Ook is voorzien in ongeveer 2.500 fietsparkeerplaatsen en komt er ruimte voor het parkeren van voertuigen voor mindervaliden zoals een scootmobiel. Om de omgeving niet te belasten, wordt laden en lossen inpandig opgelost en komen er centrale voorzieningen voor bijvoorbeeld afvalinzameling en pakketbezorging.

Impuls voor het Central Innovation District

In december 2018 heeft het College van Burgemeester en Wethouders haar goedkeuring gegeven op de gebiedsagenda ‘Policy Campus Centraal’ waarin de Bellevue-locatie is aangewezen voor herontwikkeling. PATRIZIA (belegger en ontwikkelaar) heeft in samenspraak met de gezamenlijke eigenaren van de Bellevue-locatie (Staedion, Downtown Developers en PATRIZIA) het initiatief genomen voor de integrale herontwikkeling en in nauw overleg met de gemeente Den Haag onderzoek verricht naar de mogelijkheden. PATRIZIA heeft daarvoor architectenbureau Rijnboutt en adviesbureau BBN ingeschakeld. Rijnboutt heeft het nu voorliggende stedenbouwkundig plan en structuurontwerp ontworpen, BBN verzorgt technisch projectmanagement en bouwkostenadvies.

In de stedenbouwkundige planvorming is rekening gehouden met de Haagse Mobiliteitsagenda, de Woonagenda en de nota Haagse Hoogbouw ‘Eyeline & Skyline’. De gebiedsagenda biedt rond het Centraal Station ruimte voor hoogbouw. Samen met de aanwezige torens rond CS zullen de torens van Bellevue de kroon op de stationslocatie vormen. De twee torens zijn van gelijke hoogte, maar zullen niet identiek zijn. De positie vanuit belangrijke zichtlijnen in de stad, de schaduwval op de omgeving en de windsituatie na realisatie worden al nadrukkelijk in de planvorming meegenomen.

In gesprek met de omgeving

De plannen voor de Bellevue-locatie zijn ontwikkeld met oog voor de omgeving, de complexiteit van het gebied en de vele belangen. De gemeente stelt op dit moment in overleg met de eigenaren van de percelen in het gebied een Planuitwerkingskader (PUK) op. Daarin worden de uitgangspunten en ruimtelijke voorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling vastgelegd en worden de kaders voor participatie en communicatie bepaald. Voordat het PUK wordt vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd, gaan de eigenaren in gesprek met bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving. Op 10 en 21 september vinden nog twee online participatiebijeenkomsten plaats. Aanmelden kan via www.bellevue-denhaag.nl.

De bijeenkomst van 1 september is hier terug te zien.

De bestuurlijke behandeling van de plannen wordt naar verwachting eind dit jaar afgehandeld. Bij de verdere ontwikkeling van de plannen worden bewoners en belanghebbenden betrokken. Daarna volgt het bestemmingsplan. Hierop kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven.